Türklerde Kaplumbağa

 

Evini sırtında taşıyan ve çok uzun ömürlü bir hayvan olması itibariyle Türk inancında kaplumbağa kutsal sayılmıştır.

Türkler’de kaplumbağa devletin gücünü ve koruyuculuğu simgelediği gibi aynı zamanda da sonsuzluğun sembolüdür.

Kaplumbağa lahitlerinin üzerine dikilmiş yazıtlar mevcuttur.

Göktürk Kitabelerinde, Kültigin Anıtının bu kaplumbağa şeklinde bir taş zemin üzerine oturtturulmasının bir manası vardır. Bundan maksat, “ebed-müddet” idealinin yansıtılmaya çalışılmasıdır. Nasıl ki Ulu Ruh tarafından yaratılan dünya bir kaplumbağanın sırtına yerleştirilmiştir, bu abidenin de kaplumbağanın sırtında kurulan, dünya var oldukça yaşaması ve ebediyete kadar orada kalması fikri işlenmiştir.

Reklamlar

About this entry