Olonkho (Üst Dünya)

 

Olonkho, Saha Türkleri tarafından atalarından günümüze dek icra ettikleri destancılık geleneğinin kapsayıcı ortak bir adıdır. İrili ufaklı birçok destandan oluşan Olonkho’da yer alan kahramanlık masallar büyüklük bakımından oldukça uzun oldukları bilinmektedir. Örneğin, Saha ruhunun yansıması olan Olonkho geleneğinin ilk araştırmacısı olan saha Türklerinden Platon A. Oyunskiy tarafından kayda geçirilen Olonkho’nun uzunluğu 36 bini aşkın dizeden oluşmaktadır. Bununla birlikte bu Olonkho’dan çok daha uzun destanların da bilindiği çeşitli kaynaklardan öğrenmek olanaklıdır. Ancak kimi zaman yedi gece boyunca icra edilen bu uzun Olonkholar kayda alınamamış, dolayısıyla günümüzde araştırılması için kaynak olarak kullanılamamaktadır. Yukarıda anlatılanlara ek olarak Saha geleneksel destancılığın adı olan Olonkho’nun 2005’te UNESCO tarafından İnsanlığın Sözlü ve Maddi Olmayan Mirası Listesine dahil edildiğini belirtmekte yarar vardır.

Timur B.Davletov

Reklamlar

About this entry