Huban Arığ

 

Gözleri güzel yerli tümen albat halkım,
Mal güden mirgen erkekler,
Atalarımızın değerli toprağına döndüldüğünde,
Analarımızın can ülkesine geri gelindiğinde,
Yol tozunu [üzerinizden] silktiğinizde,
Akıntılı suda yıkanıp, güzelleşip,
Yakası güzel kip giyiniz,
Göğsü yüksek ata bininiz,
Geçitli dağ sırtının üstünde
Ak sileke ağacını dikiniz,
Ak koyun kesiniz,
Ak gökyüzüne kadar
Kurbanın buğusunu yükseltiniz.
Ak ineğin ak sütüyle
Ağızlarınızı çalkalayınız.
Kara dertler dağılsın,
Kararan bağırlar ışınlansın.
Kısır inekler kesilsin,
Kıymalı düğünler kurunuz,
Erkeklerin en iyisi toplansın,
Oyunların en zevklileri başlasın,
Kızların en iyisi toplansın,
Kırağı tutmuş canlar ısınsın!

tümen: on bin
albat: öz yönetim sahibi
mirgen: keskin nişancı
kip: palto
sileke: ığdış edilmiş bir yaşındaki koç
kısır: o sene doğurmayacak olan

Reklamlar

About this entry