Türkçedeki Ay İsimleri Hangi Dilden Alınmıştır?

OCAK: Ateş yakılan yer,ev, yuva anlamlarına gelir.Soğuk havalardan dolayı, günlerin dışarda değil, ocakların yakıldığı evlerde geçirildiğini belirtmek için kullanılmıştır.

ŞUBAT: Süryanice bir kelimedir.Bu dilde şobat veya şabat şeklinde kullanılmaktadır.Yeni takvimin ikinci ayına verilen isimdir.Süryaniceden Arapçaya oradan da Türkçeye geçmiştir.

MART: Latincede savaş tanrısı manasına gelen Mars kelimesiyle ilgilidir.Arapçada maris, İngilizcede march, İspanyolca ve İtalyancada marzo şeklindedir.

NİSAN: Süryani, İbrani, Akad ve Sümer dillerinde geçen bir kelimedir.Nisanna, nisannus ve nasanna gibi şekilleri de vardır.

MAYIS: Latince kökenli bir kelimedir.Kelimenin aslı ”Maius” tur.En büyük anlamındaki maior sözcüğünden gelmiştir.

HAZİRAN: Süryanice bir kelimedir.Sıcak anlamına gelir.Hazaran ve hazuran şekilleri de vardır.

TEMMUZ: Sümercedeki dummuzi ve İbranicedeki tammuz kelimeleriyle ilgilidir.Bey ve efendi anlamlarına gelir.Dilimize Süryanice yoluyla girmiştir.

AĞUSTOS: Roma imparatoru August’tan bu kelime kutsal anlamındadır.Rivayate göre imparatorun doğduğu onun ismi verilmiştir.

EYLÜL: Süryanice bir kelimedir. Aslı aylul olup üzüm anlamına gelmektedir.Diğer Mezopotamya dillerinde de vardır.Üzüm ayını ifade etmek için kullanılmıştır. Dilimize Arapçadan girmiştir.

EKİM: Türkçe bir kelimedir.ek- fiilinden türemiştir.Tarlaların sürülüp ekildiği ay anlamında kullanılmıştır.

KASIM: Arapça bir kelimedir.Bölen demektir.

ARALIK: Türkçe kökenli bir kelimedir.Muhtemelen sonbahardan kış mevsimine geçişin bir ifadesi olarak kullanılmıştır.

KAYNAK:  Yusuf AKÇAY (Dil Atlası Üstüne Düşünülmeyen Sözler)

Reklamlar

About this entry