Sibirya Türklerinin Mitoloji ve İnançlarında Kötü Ruhlar

Siyah Tilki

İlkel dönemlerde, insanlar başlarına gelen kötü olayların veya felaketlerin sebeplerini açıklamak ve onların kendi iradeleri dışında meydana geldiğini kabullenmek üzere, bunları başlarına musallet eden kötü veya kara ruhların varlığına inanmışlardır. Eski Türk dininde, şaman, kam veya baksı adı verilen din adamı-büyücülerin, hem iyi/ak ruhlar hem de  kötü/kara ruhlar için törenler düzenlemeleri, bu inancın ifadesidir. İlk örneğini Yaratılış Destanında Erlik olarak gördüğümüz kötü/kara ruhların, Tanrı’nın onları cezalandırmaları sonucu, genellikler yer altında yaşadıklarına inanılır. Erlik, Anadolu dışında, birçok Türk boyunda bugün de “şeytan” anlamında kullanılmaktadır. Türk boylarında, Erlik’ten başka, birçok hastalık, sıkıntı veya belaya sebep oldukları, yeraltında veya gökyüzünde yaşadıkları düşünülen kötü ruhlar vardır.

Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız.

KAYNAK:                                                                                                                                                             Naciye YILDIZ                                                                                                                                 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

Reklamlar

About this entry