“Aal luuk mas” : Mukaddes Meşe Ağacı

Aal luuk mas

Bütün dünya kültürlerinde, dünya görüşünün temel sembollerinden biri hayat ağacı (kozmik ağaç, dünya ağacı)’dır. Bu sembol, en ilkel kabilelerden en modern kültürlere kadar pek çok milletin mitolojisinde görülür. Benzer özellikleri bulunmasına rağmen, milletlerin dünya görüşlerindeki hayat ağacı algılayışlarında farklılıklar vardır. Bazı milletler ona totem olarak yaklaşırken, bazıları ise onu tanrısal bir varlık kabul eder.
Türk’ün dünya görüşünde net bir tasviri olan hayat ağacı, ağaç kültü ile ilgili bütün inançların kaynağıdır. Yaratılışın başında yaratılan hayat ağacının temel vasfı, bütün canlılar için hayat kaynağı olmasıdır. O, üç âlemi birbirine bağlayan mitolojik bir manzumedir. Doğum, hayat, ölüm ve ölüm sonrasında devam eden yoldur. Yerin, göğün ulu direğidir; Demir Kazık’tır. Tanrı’nın atının bağlandığı kutlu at kazığıdır. Toplum nizamının ve Tanrı’yla iletişimin teminatıdır. Üç âlemin merkezine yerleşir. Kâinatın bel kemiğidir. İnsanın bel kemiği de ona benzetilir.

Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız.

KAYNAK: Pervin ERGUN

Reklamlar

About this entry