Türk Kültür Terminolojisinde Göç Kavramı Üzerine

Konar Göçer

Türklerin yerleşik öncesi hayat tarzları göçerlik ya da göçer-konarlık kavramı içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bilimsel çalışmalarda göç eden Türk boyları kullanılan göçebe teriminin kullanılmasının terminolojik bir takım eksiklikler hatta yanlışlıklar içerdiğini; bu kelimenin yerine “göçer” ya da “göçer-konar” terimlerinin tercih edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Başka bir deyişle, mevsime bağlı olarak gerçekleştirilen ve belli iki bölge (belli bir yaylak ve belli bir kışlak) arasında gidip gelen toplulukların bağlı bulundukları kültür göçebe kültür değil, göçer kültürdür ve bu insanlar göçebe değil göçer ya da göçer-konardır.

Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız.

KAYNAK: Anıl YILMAZ – Cahit TELCİ

Reklamlar

About this entry