Tutmaç

Tutmaç maddesinde Türklerin meşhur bir yemeğii olduğu ifade edilen tutmaç yemeğinin nerden geldiğini açıklayan bir efsane mevcuttur. Efsane yukarıdaki bazı efsanelerde olduğu gibi Zülkarneyn adına bağlanarak anlatılmıştır.

“Tutmaç: Türklerin tanınmış bir yemeğidir. Bu yemek Zülkarneyn’in yaptığı azıklardandır, Şöyle yapılmıştır:

Zülkarneyn karanlıktan çıktıktan sonra azıkları azalmış, Zülkarneyn’e ”bizi aç tutma” demek olan “bizni tutma aç” diyerek yolumuzu aç, biz yurtlarımıza gidelim gibi sözler söylemişler. Zülkarneyn, bilginlerle konuşmuş, bu yemeği çıkarmışlar; işbu yemek, bedeni kuvvetlendirir, yüze kırmızılık verir.”26

KAYNAK: Behiye KÖKSEL

26 Kaşgarlı, Mahmut, Divanü Lugati’t Türk Tercümesi (Besim Atalay), TDK Yayınları , C. 1, Ankara 1998, s.452

Reklamlar

About this entry