Atatürk ve Matematik

Hiç düşündünüz mü, nereden geliyor bu terimler? Kim, neden üç kenarı olan kapalı eğriye üçgen adını vermiş diye. Bu konu üzerine bir araştırma yaptığınızda karşınıza çıkacak tek isim vardır ki O da şüphesiz önünde saygıyla eğildiğimiz, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Cumhuriyetten önce çeşitli okullarda okutulmuş matematik kitaplarını incelerseniz; içlerinde Arap harfleriyle yazılmış formüller; Müselles, murabba veya hatt-ı mübas gibi günümüz matematiğinde bir anlam ifade etmeyen bir çok terim görürsünüz.

Atatürk 1937 yılında yayınlanan bir geometri kitabı yazmıştır. Bu kitapta kullanılan yeni terimler ayrıntılarıyla açıklanmış ve üzerlerine örneklerde verilmiştir. Bu kitap geometri öğretenlere ve bu konuda bilgi edinmek isteyenlere kılavuz olarak kültür bakanlığınca yayınlanmıştır.

Mustafa Kemal bu geometri kitabını yazarak matematiğe daha anlaşılır yeni terimler kazandırmak isteğini Sivas’ ta girdiği bir geometri dersinde ortaya koymuştur. Atatürk 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas’a gitmiş ve 1919 yılında Sivas kongresinin yapıldığı lise binasında bir geometri dersine girmiştir. Atatürk “ bu anlaşılmaz terimlerle bilgi verilemez. Dersler Türkçe terimlerle anlatılmalıdır.” Diyerek dersi kendi buluşu olan Türkçe terimlerle ve çizimleriyle anlatmıştır.

Atatürk Matematiğe Neler Kazandırdı?

* Müsellesin sathı yatalay, dikeley zarbının müsavatına müsavidir.

Üçgenin alanı, tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir.

*Müsellesin, zaviyetan-ı dahiletan mecmu’ü 180 derece ve müselles-i mütesaviyü’l-adla, zaviyeleri biribirine müsavi müselles demektir.

Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir ve eşkenar üçgen, açıları birbirine eşit üçgen demektir.

*MAKSUMUNALEYH : BÖLEN

*İHTİSAR : SADELEŞTİRME

*NIFS-I KUTUR : YARIÇAP

*RE’SEN MÜTEKABİL ZAVİYELER : TERS AÇILAR

*MUSTATİL : DİKDÖRTGEN

*MÜNHARİF : YAMUK

*HATTI MUNASSIF : AÇIORTAY

*ŞAKULİ : DÜŞEY

*MAZRUBATA TEFRİK : ÇARPANLARA AYIRMA

*HARİC-İ KISMET : BÖLÜM

Reklamlar

About this entry